Over gevoel gesproken

Met Buts en Bofn maak je gevoelens zichtbaar en bespreekbaar. Het visueel maken van gevoelens geeft inzicht en helpt verandering in gang te zetten. Gevoelens uiten zonder hier direct woorden aan te hoeven geven. Is er een hulpvraag en is het lastig deze helder te krijgen? Is het moeilijk om door te dringen tot de kern van het probleem? Maak onderscheid en verbinding tussen gedachten en gevoelens. Zo kom je snel tot de kern van het probleem en wordt de hulpvraag beantwoord. 

Wat is Buts en Bofn?

Met houten blokken worden persoontjes opgebouwd met gekleurde lijf- en hoofdblokjes. Door deze kleuren te koppelen aan een gevoel of emotie ontstaat een kleur- en beeldtaal.

Kernelementen: 

 Visualisatie

 • non-verbaal
 • prikkeld de verschillende zintuigen

Kleur-emotie associatie

 • gekleurde blokjes koppelen aan gedachte of gevoel
 • eigen kleur-emotie associatie
 • bewustworden van gevoelens
 • omvang gedachte of gevoel zichtbaar
 • emoties reguleren

Onderscheid hoofd en lijf

 • Wat gebeurt er in mijn lijf?
 • Wat gebeurt er in mijn hoofd?

Metafoor

 • Bouwen van eigen persoontje opening tot gesprek

Uitdagen en bespreken

 • ervaring gedachte of gevoel identificeren en begrijpen
 • oorzaak en gevolg identificeren
 • bewust worden van gedrag voortkomend uit gedachte of gevoel

Houding

 • verandering van houding leidt tot bewustwording
 • helpt bij doorvragen over onderwerp
 • houding kan emotioneel signaal afgegeven

Overeenkomsten met CGT

 • gevoelens uitvinden door gekleurde blokjes en persoontjes
 • vragen naar gedachten die aan kleur worden gekoppeld, bespreekbaar maken
 • gedachte of gevoel positief omvormen

Voor wie is Buts en Bofn?

Ouders, coaches, leerkrachten, (ortho) pedagogen, psychologen, ambulante- en andere begeleiders kunnen deze methodiek gebruiken bij ondersteuning van kinderen en volwassenen met diverse problemen of vraagstukken. De methodiek kan op verschillende manieren gebruikt worden: als communicatiemiddel, voor psycho-educatie, bij cognitief gedragstherapeutische interventies of als aanvulling op bestaande methoden.

Jeanette over

Buts en Bofn

Als moeder ervaar ik hoe lastig kinderen het soms vinden om hun gevoelens onder woorden te brengen. Dat geldt trouwens ook voor veel volwassenen. Als vormgever ontwikkel ik o.a. hiervoor al heel wat jaren praktische oplossingen. Methodiek Buts en Bofn helpt gevoelens zichtbaar te maken. Therapeuten en professionals gebruiken dit handzame materiaal in hun praktijk. Met de gekleurde houten blokjes stelt de cliënt een persoontje samen dat laat zien wat hij voelt. Het materiaal slaat zo goed aan, dat er nu verder wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan.

‘Ik ben echt heel blij en dankbaar dat Buts en Bofn zoveel anderen helpt om gevoelens zichtbaar en bespreekbaar te maken.’